องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร