หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 0  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)