หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 25 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
เรื่องกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)