หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
โทร : 081-0462262


นายศุภชัย ศิริไพบูลย์
รองปลัด อบต.
โทร : 084-6883012
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุนิสา แก้วมาลา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-6047732


นางสาวขนิษฐา แสงเมล์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0888126355


นายณรงค์ วงศ์พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-6475602


นางสาวปรีชารัตน์ เมฆฉาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 091-8841899