หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์


นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ
รองปลัด อบต.
โทร : 097-9692523
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวลักษ์ศรัณ เพชรโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-6156359


นางสาวขนิษฐา แสงเมล์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0888126355


นายณรงค์ วงศ์พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-6475602


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม