หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
โทร : 097-969-2523


นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองสมบูรณ์
โทร : 097-969-2523
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวลักษ์ศรัณ เพชรโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-826-1455


นางสาวขนิษฐา แสงเมล์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-812-6355


นายณรงค์ วงศ์พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-647-5602


นางวลักษ์ศรัณ เพชรโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 063-826-1455